Praktyczny artykuł do ustawy o dostępie do informacji

Najlepsze blogi o wszystkim

Praktyczny artykuł do ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dziennik Ustaw z poz. ze zm.), który stanowi kompleksowe wyrażenie omowne zagadnień z zakresu informacji publicznej. Skrybowie w wyczerpujący sposób, przedstawiając interpretację przepisów ustawy, prezentują poglądy doktryny i orzeczni

Praktyczny artykuł do ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dziennik Ustaw z poz. ze zm.), który stanowi kompleksowe wyrażenie omowne zagadnień z zakresu informacji publicznej. Skrybowie w wyczerpujący sposób, przedstawiając interpretację przepisów ustawy, prezentują poglądy doktryny i orzecznictwo. wydanie artykułu zawiera obecny stan prawny dodatkowo obejmuje wszystkie przemiany w ustawie, które wprowadzone pozostały od poprzedniego wydania. Artykuł zaktualizowano i uzupełniono o nowe orzecznictwo i poglądy doktryny. Artykuł omawia najważniejsze zadania z zakresu dostępu do informacji publicznej, między innymi dotyczące:definicji informacji publicznej,prawa do udostępniania informacji,podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji,rodzajów informacji publicznej,sposobu udostępniania informacji w BIP,wyłączenia jawności informacji,zasobów informacyjnych,Centralnego repozytorium,sposobu udostępniania informacji,terminu udostępniania informacji na wniosek,odmowy udostępnienia informacji,postępowania odwoławczego,skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej.Artykuł adresowany jest do osób zobowiązanych do udzielania informacji publicznej, a również do każdego obywatela, który taką informację chce uzyskać.

 
Strona główna