Artykył obejmuje szczegółowe peryfraza przepis&

Najlepsze blogi internecie

Artykył obejmuje szczegółowe peryfraza przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a zarówno problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodatkowania należności wypłacanych z funduszu. W artykule zaprezentowano normy tworzenia, prowadzenia i wydatkowania środk&oacut Artykył obejmuje szczegółowe peryfraza przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a zarówno problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodatkowania należności wypłacanych z funduszu. W artykule zaprezentowano normy tworzenia, prowadzenia i wydatkowania środków ZFŚS, w tym m.in. zadania dotyczące: obowiązku prowadzenia działalności socjalnej i wyjątki od niego, ustalania i treści regulaminu ZFŚS, relacji między pojęciem działalności socjalnej pracodawcy a definicją kryterium socjalnego, sposobów wykazywania kryteriów socjalnych, środków ochrony prawnej, powstania i zakończenia działalności funduszu. Rozważania zaprezentowane w artykule poparte zostały bogatym orzecznictwem sądowym, w tym Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, również literaturą przedmiotu. Ponadto na rzecz lepszego zrozumienia omawianych kwestii zaprezentowano liczne przykłady i użyteczne rozwiązania dotyczące zasad gospodarowania środkami funduszu. Lektura na rzecz pracodawców i pracowników działów personalnych, którym ułatwi prowadzenie działalności socjalnej. Pogłębiona rozpatrywanie przepisów prawa również bogate orzecznictwo sądowe sprawia, że opracowanie zainteresuje również praktyków prawa pracy, w tym sędziów, radców prawnych, adwokatów. Wniosek o zezwolenie na pracę na rzecz cudzoziemca WZÓR. Pozostałe normy w obszarze zatrudniania cudzoziemców: Obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca. faktyczny sposób realizowania pracy przez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę), wyłączający podejrzenie pracy w sposób niezgodny z uzyskanym zezwoleniem, obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie, normy zatrudnienia cudzoziemca przez agencję zatrudnienia i jego przekazanie do pracodawcy użytkownika.. normy dotyczące wynagrodzeń cudzoziemców; elektroniczne zezwolenia na pracę cudzoziemców; rejestr pracy cudzoziemców i karta pobytuDokumentacja kadrowa Przedstawienie i peryfraza wybranych przepisów rozporządzenia z dnia (pierwotnie ) w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji pracowniczej dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie umowy o pracę i dokumentacja wymagana w czasie zatrudnienia akta osobowe pracownikainna dokumentacja, w tym obejmująca ewidencję czasu pracy również wypłaty wynagrodzenia WZORCE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJCudzoziemcy przenoszeni do Polski w ramach przedsiębiorstwa podejście biznesowe

 
Strona główna